Wie loopt het risico om geld kwijt te raken?

Het kredietgevend lid loopt dit risico. Dat komt doordat het lid zelf bepaalt in welke kredieten hij of zij investeert en voor welke bedragen. Kredietunie Kennemerland treedt op als bemiddelaar.


Wat doet Kredietunie Kennemerland eraan om het kredietrisico te verlagen?

Kredietunie Kennemerland is een coöperatie die er is voor al haar leden. Een belangrijke taak is het beoordelen van kredietaanvragen en potentiële kredietnemers, juist om het kredietrisico te minimaliseren. Daarnaast is tijdens een afgesloten krediet een coach vanuit Kredietunie Kennemerland actief.


Kan iedereen lid worden van de Kredietunie Kennemerland?

Nee. Kredietunie Kennemerland is er ‘voor en door ondernemers’. We zoeken leden die affiniteit hebben met de regio Kennemerland, ondernemer zijn, of zelf ondernemer zijn geweest. Kredietunie Kennemerland hanteert criteria om te bepalen of een persoon of rechtspersoon lid mag worden. Deze criteria kun je vinden onder ‘lid worden‘.


Wat is de rol van de coach?

De coach wordt aangesteld zodra een krediet is afgesloten. Hij of zij is er voor de ondernemer en ondersteunt hem of haar met gevraagd en ongevraagd advies. Het doel is om de ondernemer zo succesvol mogelijk te laten zijn. Daarmee wordt ook zeker gesteld dat het krediet en de rente tijdig worden betaald. Er is regulier overleg tussen hen.


Wie neemt de beslissingen binnen Kredietunie Kennemerland?

Kredietunie Kennemerland is een coöperatieve vereniging. Dat betekent dat grote beslissingen worden genomen door de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het gaat bijvoorbeeld over het aanstellen van het bestuur, het goedkeuren van het beleid, het vaststellen van de jaarrekening en de bestemming van de winst. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de kredietunie. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur.


Kan ik zelf bepalen in welk krediet wordt geïnvesteerd?

Ieder lid bepaalt zelf hoeveel geld hij of zij wil investeren in welk krediet. Pas als het krediet is ‘volgetekend’ wordt het ook daadwerkelijk verstrekt. Wordt het niet volgetekend, dan ontvangt het lid het geïnvesteerde bedrag binnen vijf werkdagen terug. Uit risico-overweging is er een aantal spelregels. De minimale inleg per krediet is € 5.000,- en maximaal € 250.000,-.


Verstrekt de Kredietunie Kennemerland zelf de kredieten?

Kredietunie Kennemerland werkt als kredietbemiddelaar. Dat betekent dat Kredietunie Kennemerland zelf geen kredieten verstrekt, maar dat de leden individueel beslissen hoeveel geld zij in een bepaald krediet willen steken. Pas als voldoende geld is opgehaald voor een krediet, regelt Kredietunie Kennemerland dat het krediet wordt verstrekt.


Hoe kan het dat de rentevergoeding voor leden veel hoger is dan bij een bank?

Daar zijn drie redenen voor. In de eerste plaats verstrekken ondernemers elkaar direct krediet. Kredietunie Kennemerland zorgt ervoor dat dit mogelijk is en handelt alle administratieve processen automatisch af. Er is geen dure organisatie nodig om dit uit te voeren. Kredietunie Kennemerland is zeer kostenefficiënt. In de tweede plaats ligt het kredietrisico bij de individuele leden. Kredietunie Kennemerland hoeft dus geen dure voorzieningen op te bouwen om dit risico af te dekken. In de derde plaats: Kredietunie Kennemerland opereert zonder winstoogmerk.


Waarom zou ik een krediet bij Kredietunie Kennemerland aanvragen?
  • omdat je niet alleen geld leent maar ook persoonlijk betrokken bent bij een community van gelijkgestemde ondernemers.;
  • omdat je zo je groeiplannen toch kunt uitvoeren;
  • omdat je gecoacht wordt door een betrokken (ex-) ondernemer.;
  • omdat je lid wordt van een community van ondernemers die je kent uit dezelfde regio;
  • omdat het rentepercentage relatief gunstig is.

Ik ga grond aankopen, kan ik voor de financiering een aanvraag indienen bij Kredietunie Kennemerland?

Nee, Kredietunie Kennemerland financiert tot maximaal 7 jaar terwijl grond een veel langere financieringstermijn heeft. Kredietunie Kennemerland richt zich vooral op investeringen gericht op groei en werkgelegenheid.


Ik wil mijn financiering bij de bank aflossen, kan ik daarvoor een lening krijgen bij Kredietunie Kennemerland?

Nee, Kredietunie Kennemerland financiert investeringen die gericht zijn op groei en werkgelegenheid. Herfinanciering past hier niet bij.


Mag je vervroegd aflossen op de lening?

In principe staan de regels vervroegde aflossing niet toe. Op termijn kan de Algemene Leden Vergadering hierop een wijziging toestaan.


Doen Kredietunie Kennemerland bestuursleden zelf ook mee aan kredietverlening?

De bestuursleden mogen dit wel; dit geldt niet voor de Raad van Commissarissen.


Worden de bestuursleden van Kredietunie Kennemerland betaald?

Bestuursleden hebben sinds januari 2014 al vele uren vooralsnog zonder vergoeding besteed. De ALV bepaalt of hier op een later tijdstip een vergoeding voor komt. Ook aan de Raad van Commissarissen zal, op een later tijdstip, nog een beloning betaald worden. Opnieuw: de ALV bepaalt.


Behandelt Kredietunie Kennemerland ook aanvragen buiten de regio?

In principe worden slechts in regio Kennemerland gevestigde ondernemers met financiering geholpen.


Waar kan ik me aanmelden als lid?

Ga naar lid worden. Daar staat een online aanvraagformulier. Nadat je deze hebt verzonden, wordt je verzoek tot lidmaatschap in behandeling genomen. je ontvangt daarna een inlogcode.


Inloggen lukt niet?

Het kan zijn dat je je wachtwoord nog een keer moet invullen en dan lukt inloggen alsnog. Of ververs je pagina, daarna lukt het meestal wel.