Tweede succes voor Kredietunie Kennemerland

Kennemerland – Sinds afgelopen augustus is de tweede kredietverlening door de Kredietunie Kennemerland een feit. De aanvrager heeft voor de uitbreiding van zijn onderneming met succes de leden van de kredietunie weten te overtuigen van zijn ambitie om medio oktober 2017, naast zijn vestiging in Leiden, een tweede filiaal te openen in Haarlem.

De Kredietunie Kennemerland ziet met dit tweede succes dat deze vorm van financiering bij ondernemers een waardevolle aanvulling kan zijn op de door hen gemaakte investeringsplannen. Op dit moment is de Kredietunie Kennemerland in contact met een ondernemer uit de IJmond waarbij de mogelijkheden worden onderzocht om samen met de Rabobank een zogenaamde stapelfinanciering te realiseren.

Kredietunie Kennemerland is een zelfstandige coöperatieve vereniging, inmiddels gevestigd aan de Pieter Goedkoopweg 38 te Haarlem, die zich ten doel stelt ondernemers bij elkaar te brengen in de vraag en het aanbod van kredieten waarvan de traditionele kredietverstrekkers geen kans zien om vanuit de opgelegde procedures en eisen aan de vraag naar kleinschalige kredieten te kunnen voldoen. De Kredietunie heeft een vergunning van de AFM en werkt volgens het bemiddelingsmodel. Elke aanvraag wordt getoetst door de kredietcommissie en na goedkeuring voorgelegd aan de kredietgevende leden. De leden kunnen dan kennis maken met de ondernemer en inschrijven op de aanvraag tot deze is volgeschreven. De kredietvragende ondernemer sluit met elke afzonderlijke kredietgever een financieringsovereenkomst en krijgt ook vanuit de kredietunie een coach toegewezen die hem advies geeft op de door hem gewenste gebieden.

Kredietunie Kennemerland ziet graag haar ledental groeien en moedigt ondernemers aan zich aan te sluiten. De Kredietunie Kennemerland is bereikbaar via de voorzitter Marco Tetteroo 06 – 223 976 37.