Kredietunie Kennemerland is op zoek naar maatschappelijk betrokken (ex-) ondernemers, die gevestigd zijn in de regio Kennemerland. Ondernemers, die bereid zijn om collega-ondernemers te helpen met financiering en/of coaching.

Krediet geven

Rente

De rente, die je ontvangt over het door jou verstrekte kredietbedrag is afhankelijk van het vastgestelde risicoprofiel en varieert van 2% (zeer laag) tot 14% (zeer hoog) per jaar. Je ontvangt de rente maandelijks. Van de door de kredietgever betaalde rente wordt 1% ingehouden ter dekking van de operationele kosten van de Kredietunie. Verstrekte kredieten hebben de vorm van een annuïteitenlening. Het maandelijkse bedrag dat je ontvangt is derhalve een combinatie van rente en aflossing. Iedere maand ontvang je hetzelfde bedrag tot het einde van de looptijd. Dan is ook het krediet volledig afgelost.


Inleg

Jij kan als kredietgever maximaal € 500.000,- en minimaal € 5.000,- inleggen in Kredietunie Kennemerland.


Anders dan een bank

Kredietunie Kennemerland is een goed alternatief voor een bank. Kredietgevers en kredietnemers worden door Kredietunie Kennemerland bij elkaar gebracht. De kredietbeoordeling vindt plaats door ervaren ondernemers met focus op kwaliteit en gedrevenheid van de ondernemer, het product / dienst en de markt. Kredietunie Kennemerland opereert zonder winstoogmerk.


Anders dan crowdfunding

Kredietunie Kennemerland bemiddelt tussen haar leden om krediet tot stand te brengen. Dit doet zij via een platform, zoals crowdfunding ook werkt. Er zijn ook verschillen. Een kredietunie is namelijk een besloten community voor leden. Alleen leden kunnen inschrijven op een kredietaanvraag. Ook hier geldt dat Kredietunie Kennemerland zonder winstoogmerk bemiddelt.


Heb je nog een vraag?

Neem dan contact op met Marco Tetteroo via 06 22 39 76 37 of per email info@kredietunie-kennemerland.nl


Kredietgevend lid worden?

KLIK HIER >