Onze focus ligt op bestaande MKB-bedrijven gevestigd in de regio Kennemerland (Haarlem en IJmond) met:

 • een omzet tot € 10 miljoen, of
 • een balanstotaal minder dan € 10 miljoen, of
 • minder dan 50 werknemers.

Niet in aanmerking komt het financieren van projectmatig en/of verhuurd onroerend goed of verliesfinanciering.

Krediet aanvragen

Omvang krediet maximaal € 250.000,-

Kredietunie Kennemerland verstrekt via haar leden krediet van minimaal € 25.000,- tot een maximaal € 250.000,-. Kredietunie Kennemerland richt zich met name op het MKB.


Soort krediet

Kredietunie Kennemerland verstrekt via haar leden krediet in de vorm van een annuïteiten lening. Dat betekent dat de kredietnemer iedere maand hetzelfde bedrag, rente plus aflossing, betaalt gedurende de gehele looptijd. Dit is een overzichtelijke en eenvoudige vorm.


Rente op krediet

De rente die een kredietnemer betaalt over een krediet dat via Kredietunie Kennemerland wordt afgesloten is afhankelijk van het vastgestelde risicoprofiel en is maandelijks te betalen. De rente staat gedurende de looptijd van het krediet vast. Naast rente zijn er eenmalige kosten (€ 1.000,- + 1% van het krediet) verschuldigd bij een succesvolle plaatsing van het krediet.


Looptijd krediet

De minimum looptijd van een krediet is 3 jaar; de maximum looptijd van een krediet is 7 jaar. De looptijd wordt mede bepaald door het type investering.


Aanvraagprocedure

Na volledige beantwoording van onderstaand aanvraagformulier, het ontvangen van de complete documentatie ( geüpload of toegestuurd) en betaling van de kredietbeoordelingskosten ad € 350,- zal het aanvraagproces in 4 fasen verlopen:

 1. Intake: past de aanvraag binnen onze focus
 2. Screening: inhoudelijke beoordeling en persoonlijk gesprek
 3. Beoordeling: evaluatie aanvraag op basis van haalbaarheid en risico
 4. Verstrekking: na goedkeuring en voltekening aanvraag wordt kredietdocumentatie opgesteld.

Aanvraagformulier

Naast het invullen van onderstaand aanvraagformulier, verzoeken wij je de navolgende documenten te uploaden of toe te sturen:

 • Ondernemersplan; bij voorkeur opgesteld samen met je accountant;
 • Jaarcijfers: balans en winst en verliesrekening van minimaal 2 jaren;
 • Een investeringsbegroting en/of liquiditeitsbegroting;
 • Een kopie van je paspoort;
 • Een uittreksel Kamer van Koophandel.

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met Marco Tetteroo via 06 22 39 76 37 of per email info@kredietunie-kennemerland.nl


Krediet aanvragen?

KLIK DAN HIER >