Bepaal zelf hoe, wanneer en wie je wilt financieren

Via het Kredietunie-platform worden kredietaanvragen aangeboden waarop je kunt inschrijven. Om toegang te krijgen tot het Kredietunie-platform schrijf je je in als lid van Kredietunie Kennemerland. De openstaande kredietaanvragen worden gepubliceerd op de alleen voor leden toegankelijke webpagina’s. Geïnteresseerde kredietgevers worden uitgenodigd voor een presentatie door de a.s. kredietnemer, eventueel gekoppeld aan een bedrijfsbezoek. Een kredietgevend lid kan hierna zelf bepalen voor welk bedrag hij/zij zich wil inschrijven. Het minimum inschrijfbedrag per krediet bedraagt € 5.000,- en maximaal € 250.000,-.

Hoe werkt het

Bemiddeling in krediet

Kredietunie Kennemerland werkt als kredietbemiddelaar en heeft daarvoor een ontheffing nodig van de AFM. Kredietunie Kennemerland bemiddelt zowel in de totstandkoming van een krediet als in de volledige afwikkeling ervan. Kredietunie Kennemerland doet dat door haar leden een platform te bieden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Aangezien Kredietunie Kennemerland uitsluitend opereert voor haar eigen leden, een community, noemen we dit model ‘Community Funding’.


Demping kredietrisico

Als kredietgevend lid beslis jezelf bij welke kredieten je je kapitaal ter beschikking stelt en voor welk bedrag. Er komt bij voltekening van het gevraagde krediet een overeenkomst tussen jou en kredietnemer tot stand. Dat betekent dat je een risico loopt op enig moment dat de kredietnemer niet of niet volledig aan zijn verplichtingen kan voldoen.
Na goedkeuring van de kredietaanvraag door het Bestuur zal er een coach worden aangesteld. Dit is een verplichting verbonden aan het verstrekken van het krediet en bedoelt voor het dempen van het risico.
Het kredietrisico ligt echter niet bij Kredietunie Kennemerland. Kredietunie Kennemerland treedt namelijk op als bemiddelaar. In deze rol zullen wij bij kredietproblemen namens de kredietgevers partijen samenbrengen om het kredietrisico te beperken.


Vragen?

Neem dan contact op met Marco Tetteroo via 06 22 39 76 37 of per email info@kredietunie-kennemerland.nl