Motivatie

De Kredietunie van Kennemerland. Sinds het begin van de kredietcrisis in 2008 ervaart het MKB dat banken steeds terughoudender zijn in het verstrekken van kredieten. Onderzoek van De Nederlandsche Bank ( DNB) bevestigt dit beeld. Het MKB is een belangrijke banenmotor en vermindering van toegankelijke kredietverlening zal de regionale economie niet verder helpen. Redenen voor 4 initiatiefnemers die actief zijn in Kennemerland om een Kredietunie, een community van maatschappelijk betrokken ondernemers, op te richten.


De initiatiefnemers van de Kredietunie van Kennemerland zijn:

Marco Tetteroo

Marco Tetteroo

Vennoot bij Finance Partners en oud-directeur Rabobank

Marinus Broedelet

Marinus Broedelet

Bedrijfsadviseur en oud-directeur ABN Amro

Frank Schoorl

Frank Schoorl

Accountant en partner bij
Schoorl & Partners

Joost Swart

Joost Swart

Jurist en insolventie-specialist bij Emerges B.V.

De Kredietunie van Kennemerland

Missie & ambitie

 • Ondernemers in het MKB blijvend toegang bieden tot financiering.
 • Een alternatief naast de bank bieden.
 • Duurzame samenwerking tussen kredietverstrekkers en kredietnemers bevorderen.
 • Overdracht van kennis en ervaring faciliteren.
 • Vóór en dóór ondernemers en zonder winstoogmerk.

Bestuursstructuur

De Kredietunie Kennemerland is een coöperatieve vereniging. De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de kredietunie en benoemt de Raad van Commissarissen. De commissarissen benoemen en houden toezicht op het bestuur. Het bestuur is onder andere verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en interne en externe contacten. In eerste instantie zal het bestuur ook de functie van krediet– en coachingcommissie vervullen.


Raad van Commissarissen

 • Ton van der Scheer (voorzitter)
 • Joost Swart
 • Marjan Zoon
 • Patrick R. van Zuijlen

Bestuur

 • Marco Tetteroo (voorzitter)
 • Han de Rijk
 • Frank Schoorl
 • Marinus Broedelet
 • Niek Braun